دسته: [:en]سرویس ها[:fa]سرویس ها[:]

[:en]پیش‌نویس خودکار[:fa]وسعت خدمات[:]

[:fa]

  • مدیریت پروژه
  • برنامه ریزی و بهینه سازی شبکه رادیویی
  • احداث سایت و بروز رسانی تکنولوژیها
  • برنامه ریزی و اجرای ارتباطات مخابراتی
  • توسعه نرم افزار و ابزارها
  • پیاده سازی شبکه فیبر نوری
  • خدمات مدیریت شده
  • تولید تابلو برق و فنس

[:]